Pages

Raivo Raave

teisipäev, 15. veebruar 2011

MIS ON POLIITIKA?
Üldiselt tahavad poliitikud olla head, aga mitte liiga head ja mitte kogu aeg head. Ja üldiselt tahavad inimesed korralikku poliitikat.

Poliitika tähendus on ent ajas muutunud. Antiigis oli poliitika – politeiea - kogu inimese ühiskondlik tegevus. Aristoteles määratleski inimest kui poliitilist olendit: zoom politikon.
Ainult jumalad ja idiotes olid väljaspool poliitikat.

POLIITIKA KEELE OSKUS

Üks teravkeelne mees on öelnud, et poliitika on probleemide otsimise kunst, nende leidmine sõltumata nende olemasolust, nende valesti määratlemine ja valede meetmete rakendamine. Eks ta ole. Selge on see, et poliitika pole täppisteadus ja poliitikud lubavad sildu ehitada isegi siis, kui jõge ei olegi.                                                                  

Poliitika keele tundmise osas võiks inimesed jagada kolmeks: esiteks need, kes tunnevad puudulikult, teiseks need, kes tunnevad poliitika keelt, kas siis
a) rahuldavalt,
b) hästi või
c) väga hästi.
Ja vast kolmandaks need, kes teavad, kuis poliitika keel on tehtud ja kuidas seda tehakse.

Esimesed moodustavad suurema osa  ühiskonnast. See on meie rahvas, kes on paraku suurenisti meedia poolt manipuleeritav ja kellelt ei ole oodata väga ratsionaalseid valikuid. Kuid teisalt just siin võime kohata kollektiivset poliitilist alateadvust. Eelarvamuste, stereotüüpide, “keelevigade” uurimine näitab, et siin on tegemist sajandite sosinatega.
Juba Napoleon ütles, et poliitikas ei pruugi rumalus viga olla.

Neid inimesi võib küll manipuleerida meediatrikkide ja lubadustega, aga lõpuni neid petta ei saa: nad tunnetavad sisimas õige ära. Ja nad valivad siiski südamega - sisetunde järgi, kuigi valimiskompassi suunitlust ei saa alahinnata.

Teine tüüp on rääkiv vähemus ja see kattub suurenisti nii majandusliku, poliitilise kui ka intellektuaalse eliidiga. Siia kuulub ka enamik ajakirjanikke ja suur osa poliitikuid.
Keele valdamine tähendab ju ka mõningate reeglite tundmist, mis saadakse siis kas hariduse või iseseisva analüüsiga. Siin on valdav ratsionaalne valik – valitakse mõistusega. Sageli pragmaatiliselt. Mis võib paraku osutada ka vääraks. Henry Adams ütleb, et poliitika koosnebki  faktide eiramisest.


POLIITIKA LINGVISTIKA

Kolmas liik koosneb aga niinimetatud poliitika filoloogidest. Siin ei vaadelda enam väljendusi vaid keelt nende taga. See ei ole enam poliitiline eliit, vaid juba ideoloogiline eliit, kes võib manipuleerida erinevate poliitiliste keeltega ja luua uusi käsitlusi/diskursusi. Poliitilist lingvistikat võidakse kasutada olemasoleva poliitilise keele säilitamiseks või ka uue loomiseks.

Poliitilist lingvistikat valdavad teatud määral kõik staarpoliitikud. Vahest aga jäävad poliitika lingvistid „hallide kardinalidena“ varju nagu Reformierakonna ideoloog Rain Rosimannus või omaaegne Isamaa ideoloog Tiit Pruuli.

Õigupoolest on kaks viisi, kuis me mistahes keelt kasutame: me oskame selles keeles rääkida või oskame rääkida ja ka lingvistilistes terminites väljendada grammatilisi seaduspärasusi. Me valdame keelt kui töövahendit.

Esimene viis on loomulik ja teine lingvistiline. Loomulikul viisil ütleme, et see on ajaleht ja  lingvistilisel viisil, et  seda nimetatakse ajaleheks. Midagi sarnast on ka inimeste mõtlemisega: ühed inimesed mõtlevad kui keelde sukeldunud, teised mõtlevad lingvistiliselt.

POLIITILINE PÄDEVUS
Poliitika määrab valitsemise sihid ja eesmärgid. Kui need on määratletud, siis kerkib küsimus, kuis neid saavutada. Traditsioonilistes ühiskondades jagunesid poliitika funktsiooni kahe kõrgema kasti ja seisuse vahel nii, et preestrid nõustasid ja sõjamehed/aristokraatia teostas.
Poliitiliste eesmärkide saavutamine võib nõuda vastavate valdkondade tundmist, mis teeb vajalikuks ekspertnõustamise – spetsialistide olemasolu. Kuid väide, et peavad olema ka eksperdid – näiteks ajakirjanikud, kes ütlevad, mida inimestel tuleks tahta ja milliseid eesmärke seada, kõlab juba valikuvabaduse piiramisena.
Riigi juhtimise oskus on oma laadilt faktiteadmise pädevus. Faktiteadmine kuulub eelkõige vahendite juurde ja see on  tänapäeval spetsialistide ülesanne. Eesmärgipädevus sisaldab aga oluliselt teadmisi põhiväärtustest, mis on pigem riigimeeste ja intellektuaalse eliidi kui ekspertide ala.
Platoni järgi hõlmab poliitiline pädevus, mida omab ideoloogiline eliit, mõlemat laadi pädevust ja mõlemat laadi teadmist – nii teadmist faktidest kui ka teadmist väärtustest. Meie probleem on selles, et selline ideoloogiline eliit on väga õhuke või puudub sootuks, sest see eeldab ka poliitika keele valdamist lingvistilisel tasandil.
Alates valgustusajast ja eriti Macchiavelli mõjul pääses võidule poliittehnoloogia, milles oli olulisim võim mistahes hinnaga. Demokraatia rüüsse mähituna esineb macchiavellism ka tänases poliitikas. Olemuselt tähendab see poliitika sõltumatust moraalist.

Teiseks võime täheldada postpoliitika ilminguid, mis on sisuliselt ideoloogilise osa ehk „puhta poliitika“ vähenemine ja asjatundjate osa kasv. Terav piir vasak-ja parempoolsete vahel on hägustumas ja vasak- ning paremäärmused sulavad ühte. Postpoliitika on küll light aga samas kõikehõlmav:  kui sa ka poliitikaga ei tegele, siis ka see on poliitika. Mis siis, et mahe.

Aga üks on tõde: head inimesed, kes ei lähe valima, valivad halvad saadikud.

neljapäev, 10. veebruar 2011

ARMASTUS - TERVIKU IGATSUS OSADE MAAILMAS
Me kaome kui liik, kui me lakkame olemast armastavad olendid. Aristoteles määratles inimest kui poliitilist olevust – zoon politicon. Mu meelest aga määrab inimest enam armastus – inimene on olemuselt armastav olend.


Nüüdismaailma salanõu on teha nii, et osa tunneks end tervikuna. Me oleme kaotanud tõdemuse, et inimene on osa ja mitte tervik. Kui inimene ei pea ennast enam osaks, siis ta tegelikult lakkab armastamast.
Meie osaline olemine on võõrandumine. Kogu probleem on selles, et inimene on osa ja mitte tervik. Selles ühinemisvajaduses on ka armastuse saladus. Armastuse igatsus on mälestus kunagisest tervikust.
Armastuses ei ole nauding peamine. Isegi seks mitte. Armastuses on peamine iseenese ületamine.  Ka romantilises armastuses ületasid mees ja naine iseennast.
INIMENE ELAB ARMASTUSE ENERGIAST
Inimene ei ela üksnes leivast. Isegi ainult sotsiaaltoetustest mitte. Inimene elab armastuse energiast. Armastus on alati seotud piiri ületamisega. Armastus ei ole kunagi ühe inimese asi. Armastus ületab iseenda piirid. Armastus on alati suurem kui armastatu. 
Aga miks tuleb ületada iseenese piirid? Kas me pole siis enesele küllaldased? Tuletame siin meelde müüti, mida vana tark Diotima räägib Platoni „Pidusöögis“: Alguses oli suur androgüün, kelle jumalad  jagasid kaheks pooleks: meheks ja naiseks. Ja nüüd nad otsivad teineteist - oma teist poolt. See sarnaneb üsnagi piiblilooga, kuis Eva sai Aadama küljeluust – olles kunagi tema osa.
Romantismiaja armastus oli juba kaotanud oma vertikaalse  dimensiooni. Säilis horisontaalne, mis oli samuti oma piiride ületamine. Aga ka maine armastus oli veel taeva ja maa liidu koopia. See oli seesama armastus, kuigi pinnalisel tasandil oli see siiski armastuse meri ja kirgede ookean. Mees ületas oma piirid ja naine püüdles vastu.
Armastus ei ole pelgalt tunne, kuigi ta sisaldab tundeid. Armastus on omaette modaalsus, mis haarab mitte ainult tunded, vaid mõtted ja teod. Kui sa armastad, siis on ju kogu su olemine armastuses. Armastus on üks ja jagamatu. Aga teda võib suunata eri objektidele vertikaalselt ja horisontaalselt. Ja õigupoolest saavad kõik, kes tema ümber on, armastusest valgust ja soojust.
KUI KAOB ARMASTUS, KAOB KA KULTUUR
Kuiv ja külm, ilma armastuseta Descartes nimetas loodustki mehhanismiks. Kui armastus praakida välja ka Lääne kultuurist, siis ei jää tegelikult järgi midagi väärtuslikku. Mis oleks kunst? Mis oleks muusika? Mis oleks kirjandus? Mis oleks teater ja kino ilma armastuseta?
Nüüdisajal ilmub küll enam raamatuid söömisest ja saateid söögitegemisest tehakse ka söögi alla ja peale. Laule küll söömisest eriti ei tehta, ehkki joomisest neid on. Või teate ka söömisest mõnda? Jah, inimene küll sööb päevas kolm korda, aga kultuur peegeldab siiski armastust enam kui söömist. Veel praegu. Muide, vanas maailmas oli just söögitegemine väga intiimne tegevus. Kas teile ei tundu, et söök ja seks on tasapisi asendamas armastust?
Ütlen teile siin hästi tasakesi: kui kaob armastus, kaob ka kultuur.  Meist saab biomehhanismide tsivilisatsioon. Inimene ilma armastuseta on  masin-inimene l`homme machine või sepp-inimene homo faber. Kui inimene kaotab armastuse, kaotab ta oma olemise keskme.
Riik, mis ei tunnusta armastust ei saa olla tõeliselt inimkeskne, sest inimene vajab armastust. Tulla tagasi armastuse juurde – on tulla tagasi Jumala printsiipide juurde. Armastuseta riik on  tegelikult koletis – Leviaathan, kelle janu ei kustuta mingid reformid ega poliitika parandamine.
Kuid kuni pole kadunud kõik, pole kadunud midagi.. Meil on veel lootust elada inimkeskses maailmas, inimkeskeskses Eestis.
All you need is love.